Kategorie produktů

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
www.sperky-hany.cz
 (dále jen OP)
 
1. Základní ustanovení
 
1.1. OP se rozumí Všeobecné obchodní podmínky Provozovatele internetového obchodu www.sperky-hany.cz, (dále jen Prodávající) upravující práva a povinnosti mezi Prodávajícím a uživatelem (dále jen Zákazník) při prodeji zboží.
1.2. Tyto OP platí pro nákup v internetovém obchodě www.sperky-hany.cz.
1.3. Provozovatel je Hana Bůžek Holenková, IČO: 04675398, jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, předmětem podnikání je Výroba oděvů, Velkoobchod a maloobchod.
2. Objednávka a uzavření smlouvy
 
2.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2.2. Zákazník bere na vědomí, že odeslání objednávky je závazné.
2.3. Registrace je dobrovolná a slouží k pohodlnému a bezpečnému nákupu. Registrovaní zákazníci mají možnost sledování objednávky, vložení slevového kupónu a nemusí vyplňovat všechna data při další objednávce.
2.4. Postup provedení objednávky
2.4.1. Pokud jste si vybrali zboží, které chcete koupit, musíte jej nejdříve vložit do virtuálního nákupního košíku. To učiníte kliknutím na odkaz "Do košíku" u vybraného zboží v hromadném seznamu nabízeného zboží nebo kliknutím na "Přidat do košíku" v detailu zboží. Ihned po vložení zboží do košíku se Vám zobrazí informace o úspěšném vložení s nabídkou dvou možností, a to buď dále "Pokračovat v nákupu" nebo můžete přímo "Přejít do košíku". U každé položky můžete upravit počet kusů.
2.4.2 Chcete-li zboží z košíku odstranit, klikněte na křížek před názvem daného zboží. Uvedená cena je pouze součet cen všech položek v košíku. Výslednou cenu objednávky včetně poplatku za dopravu a typ platby uvidíte ještě před závazným odesláním objednávky.
2.4.3. Pokud máte zboží vybráno, klikněte na "Objednat zboží", kde provedete objednávku.
2.4.4. Dále se dostanete na objednávkový formulář, ve kterém je nutno vyplnit pole označena vykřičníkem. Pokud chcete zadat odlišnou adresu, na kterou má být zboží doručeno, než na jakou adresu bude vystavena faktura, odtrhněte pole v sekci "Dodací adresa" a následně zadejte adresu pro doručení zboží. Následně klikněte na tlačítko "Pokračovat v objednávce". V následujícím kroku si musíte vybrat jednu z nabízených možností způsobu dopravy.Následně klikněte na "Pokračovat v objednávce". Zobrazí se Vám rekapitulace objednávky, v jejíž spodní části můžete uvést poznámky ke zboží, dopravě, objednávce, kódy slevových kupónů apod. Poté klikněte na tlačítko "Potvrdit a dokončit objednávku".
2.4.5. Po odeslání objednávky Vám přijde na Vámi uvedený e-mail informace o provedení objednávky, ve kterém také naleznete odkaz ke sledování Vaší objednávky přímo na našich stránkách. Po potvrzení objednávky z naší strany Vám přijde druhý e-mail s bližšími informacemi o zaplacení a doručení objednaného zboží. Stav svých objednávek můžete sledovat také ve svém uživatelském účtu - po přihlášení, vpravo pod odkazem "Objednávky".
2.4.6. Fakturu Vám doručíme spolu se zaslaným zbožím, případně ji na požádání můžeme zaslat také elektronicky na Váš e-mail.
2.4.7. Zboží je vždy odesíláno až po připsání částky za objednávku na náš bankovní účet.
2.5. Způsoby platby
Máte-li zájem o jiný, než předvolený druh platby nebo dopravy, kontaktujte nás a pokusíme se nalézt vhodné řešení přímo Vám na míru.
Platba bankovním převodem:
Po vyplnění a odeslání objednávky, uhraďte příslušnou částku na uvedený bankovní účet.
Bankovní účet:
mBank
Číslo účtu: 670100-2216926506/6210
Nezapomeňte uvést variabilní symbol Vaší objednávky (je uveden např. na stránce sledování objednávek nebo v potvrzovacím e-mailu objednávky). Ihned po obdržení částky na náš účet Vám bude zboží zasláno.
2.6. Doručení objednaného zboží
Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty. Doba doručení u zboží skladem je obvykle do 2 pracovních dnů od přijetí platby na náš účet. U zboží na zakázku je doručení obvykle do 10 pracovních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy
 
3.1. Zákazník má právo bez udání důvodu vrátit Provozovateli již obdržené zboží, a to ve lhůtě do 14 dnů od uskutečnění objednávky. Zákazník je povinen takové zboží vrátit na adresu Provozovatele. 
Poštovné a balné za odeslání vráceného zboží hradí výhradně Zákazník.
3.2. Vrácené zboží nesmí jevit známky používání, musí být navráceno v původním balení, kompletní a nepoškozeno. V opačném případě si Provozovatel vyhrazuje právo úměrně ke stavu zboží ponížit vrácenou částku.
3.3. Provozovatel je povinen Zákazníkovi navrátit celou částku hodnoty vráceného zboží a to do 30 dnů od uskutečnění vrácení zboží Provozovateli.
3.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat písemně na adresu:
ateliér Arbados
Hana Holenková
Dr. M. Tyrše 3106
738 01 Frýdek-Místek
Česká republika
formou jednostranného právního jednání, například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adrese: info@arbados.cz
3.4.1. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

4. Záruka a reklamace
 
4.1. U zboží platí standardní záruční doba 24 měsíců od data zakoupení zboží. 
4.2. V případě, že Zákazní zjistí při převzetí zboží vady, musí tuto skutečnost Prodávajícímu neprodleně sdělit, a to prostřednictvím e-mailové komunikace, nejpozději však do 2 dnů od převzetí zboží.
4.3. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u Provozovatele internetového obchodu www.arbados.cz
4.4. Reklamaci zakoupeného zboží lze uplatnit u provozovatele na kontaktních údajích, uvedených na faktuře a dle podmínek reklamačního řádu Prodávajícího.
4.5. Po přijetí reklamace Prodávajícím se obě strany dohodnou na kompenzaci a řešení náhrady za vadné zboží písemnou formou prostřednictvím e-mailové komunikace. Návrh řešení reklamace podá Prodávající Zákazníkovi nejpozději do 30 pracovních dnů od obdržení žádosti o reklamaci.
4.6. Dohodnou-li se strany na kompenzaci za vadné zboží formou navrácení poměrné části hodnoty zboží, zašle Prodávající částku na bankovní účet Kupujícího nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oboustranné dohody vypořádání reklamace. 
4.7. Kupující je před uskutečněním objednávky obeznámen s informacemi o vhodném zacházení a údržbě textilního zboží. Tyto informace jsou uvedeny v popisu zboží Prodávajícího v záložce „Péče o textil“.
 
5. Zpracování osobních údajů

5.1. Odesláním objednávky potvrzujete, že poskytujete souhlas k tomu, aby Provozovatel Hana Bůžek Holenková, IČO: 04675398, jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.
5.2. Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa a IČO za účelem uzavření smluvního vztahu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány na dobu neurčitou, pokud subjekt písemně nepožádá o výmaz, má-li na to právo podle nařízení EU 2016/679 – GDPR.
5.3. Při návštěvě našich webových stránek získáváme anonymní údaje technického charakteru za účelem datové analytiky pro zlepšování našich služeb a procesů a anonymních statistik pro interní použití.
5.4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: poskytovatelé webu, přepravní společnost.
5.5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
5.5.1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
5.5.2. požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
5.5.3. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
5.5.4. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
5.5.5. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás na e-mail: info@arbados.cz nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
5.6. Po provedení závazné objednávky, může být zákazník vyzván k hodnocení nákupu a spokojenosti s dárkovým poukazem přímo na stránkách darujpoukaz.cz. K tomuto hodnocení může být zákazník také vyzván pomocí e-mailu, k jehož zaslání dává souhlas před potvrzením objednávky, a to zaškrtnutím políčka: „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“.
5.7. Podmínky zpracování Vašich osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách provozovatele, a to v záložce v horním menu Zpracování osobních údajů.
 
6. Závěrečná ustanovení

6.1. Zákazník prohlašuje, že se s těmito OP seznámil před zahájením užívání internetového obchodu arbados.cz a že znění OP v plném rozsahu rozumí a souhlasí s nimi.
6.2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit a o jejich změněnou podobu uveřejní na svých webových stránkách www.arbados.cz. OP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti OP pozdějších.
6.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
6.4. Pro řešení případných soudních sporů provozovatel určuje místně příslušný soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 13 Frýdek-Místek.
6.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 23.11.2020.


 

Reklamační řád 
 
Tento Reklamační řád upravuje podmínky a postup reklamace vad zákazníkem zakoupeného zboží. 

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že se na zboží vztahuje záruční doba.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. Zákonná záruční doba činí 24 měsíců. V případě již vyměněného zboží začíná běžet nová záruční doba.

Pokud se vada zboží projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží zákazníkem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Do záruky nespadají tyto případy:

Zboží je reklamováno po záruční době

Rozdílnost v odstínů barev v porovnání na elektronických zařízeních a ve skutečnosti. Pokud zboží neodpovídá představě zákazníka, má právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s obchodními podmínkami.

Opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

Vada zboží, způsobená nevhodným zacházením a špatnou údržbou dle doporučení prodávajícího, nadměrné používání nebo používání zboží k jiným účelům, než je určeno. Zákazník má před zakoupením zboží možnost seznámit se s doporučeními ohledně správného zacházení a péčí o textilní zboží v popisu zboží a rovněž v záložce „Péče o textil“.

Jestliže byl zákazník před zakoupením zboží informován o vadách výrobku. Týká se především zlevněného zboží.

Odpovědnost prodávajícího

Provozovatel, jako prodávající odpovídá za to, že:

-   zákazníkovi bylo dodáno to zboží, které si objednal,
-   zboží při převzetí nemá vady,
-   zboží slouží k účelu, který byl uveden v popisu produktu,
-   zboží bylo zákazníkovi dodáno v odpovídajícím množství,
-   materiál a měrné hodnoty zboží odpovídají popisu zboží.

Možnosti náhrady za reklamované zboží

Poskytnutí slevy
Jestliže zákazníkem zakoupené zboží jeví známky vady, která se objevila v rámci záruční doby, má zákazník právo požadovat slevu z kupní ceny v přiměřené míře, odpovídající rozsahu vady.

Doplnění chybějícího zboží
Jestliže prodávající prokazatelně dodal zákazníkovi jiné, než požadované množství zboží, má zákazník právo na doplnění chybějícího zboží, není-li oběma stranami předem dohodnuto jinak.

Vrácení peněz
Jestliže zákazníkem zakoupené zboží jeví známky vady, která se objevila v rámci záruční doby, má zákazník právo požadovat vrácení peněz.

Výměna
Jestliže zákazníkem zakoupené zboží jeví známky vady, která se objevila v rámci záruční doby, má zákazník právo požadovat výměnu za jiné zboží ve stejné hodnotě již zakoupeného zboží.

Postup při reklamaci

Pro využití možnosti reklamace, zákazník zašle na e-mail prodávajícího info@arbados.cz informaci s žádostí o reklamaci a uvede:
- Číslo objednávky
- Popis vady
- Zdokumentování vady – fotografii
- Návrh na náhradu za reklamované zboží

Při požadavku na vrácení peněz nebo výměnu zboží, musí zákazník po přijetí reklamace prodávajícím, neprodleně zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího:

Šperky Hany
Hana Holenková
Lučina 174
739 39
Česká republika

Při vrácení peněz je nutno uvést číslo bankovního účtu, na který má prodávající peníze zaslat. 

Náklady spojené s vrácením zboží nese dle zákona zákazník. Zboží zpět není možné zaslat na dobírku, nebude převzato. Pokud Vám bylo při objednání zboží účtována také cena dopravy, vracíme Vám zpět celou částku včetně ceny dopravy.

Uplatnění reklamace

Reklamace je považována za uplatněnou okamžikem, kdy byl prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Reklamace bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Pokud zákazník požaduje náhradu za reklamované zboží, kterou nemůže prodávající z objektivních důvodů naplnit, bude zákazník kontaktován s náhradním řešením v souladu s tímto reklamačním řádem

Prodávající zašle na e-mail zákazníka potvrzení o přijetí a vyrozumění reklamace se způsobem vyřízení reklamace dle požadavků zákazníka, případně s návrhem náhradního řešení. Potvrzení bude obsahovat datum přijetí a lhůtu pro vyřízení reklamace, způsob vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 23.11.2020.

 
Nákupní košík

Košík je prázdný

Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
© ateliér Arbados